ข้อตกลงและเงื่อนไข

Customer Care (ศูนย์ดูแลลูกค้า)

 1. How to Buy (การสั่งซื้อสินค้า)
  1. การสั่งซื้อสินค้า เมื่อกดสั่งซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ ดังนี้
   1. การโอนเงินเข้าบัญชีของทางบริษัท
   2. การเก็บเงินปลายทาง (COD)
   3. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Credit Card)
   4. การเลือกชำระเงินแบบผ่อนชำระ
 2. Shipping & Delivery (การจัดส่งสินค้า)
  1. การจัดส่งสินค้าทางเราใช้บริการขนส่ง Kerry Express และ Flash Expres
 3. Contact Us (ช่องทางการติดต่อ)
  1. สามารถติดต่อเราได้ทาง
   1. Facebook : worldtech thailand หรือลิงค์ www.facebook.com/worldtechthailand.co.th/
   2. LINE@ : @worldtechthailand
 4. How to Return (วิธีการคืนสินค้า)
  1. ทางบริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจ คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน เมื่อลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อบริษัทเพื่อส่งสินค้าคืนและทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าเครื่องใหม่ให้แก่ลูกค้า
  2. ขั้นตอนการส่งเคลม
   1. ระบุชื่อ เบอร์โทรติดต่อของลูกค้า (End-user) พร้อมแนบเอกสารยืนยันการซื้อขาย เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี (Invoice) ของลูกค้าเพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้าและวันที่ซื้อ
   2. รหัสผ่านต่าง ๆ ของเครื่อง
   3. ระบุอาการเสียอย่างชัดเจนว่าเป็นอาการอะไร
   4. ระบุรายละเอียด หมายเลขรุ่นสินค้า (Model No.) และ หมายเลขเครื่อง (Serial No.) ซึ่งดูได้จากสติ๊กเกอร์ใต้ตัวเครื่อง
   5. ส่งข้อมูลเข้ามาได้ทาง LINE@ : @WorldtechThailand สำหรับการให้บริการหลังการขาย          
 5. Service Policy (นโยบายการให้บริการ)
  1. เรื่อง เงื่อนไขการรับประกันสินค้า WORLDTECH/LEXIA กับทางตัวแทนจำหน่าย
   1. ทางบริษัท จัดทำจดหมายแจ้งฉบับนี้ เพื่อแจ้งเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภท
  2. เงื่อนไขการรับประกัน มีดังต่อไปนี้
   1. การรับประกันมีระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
    1. ค่าแรง : ฟรีค่าแรง 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่าย
    2. อะไหล่ : รับประกันอะไหล่เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่าย (ระบุบนใบรับประกัน) กรณีที่มีการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ให้ยึดระยะเวลาประกันตามระยะเวลาที่เหลือตามหมายเลขซีเรียลของเครื่อง
   2. ท่านจะได้รับสิทธิตามใบรับประกัน ก็ต่อเมื่อท่านมีใบแจ้งหนี้หรือใบคำสั่งซื้อสินค้า หากคุณไม่มีใบแจ้งหนี้ ทางบริษัท สามารถตรวจสอบหมายเลขซีเรียลได้
    1. หน้าจอสัมผัส = 6 เดือน
    2. LCD = 6 เดือน หากหน้าจอ LCD มีเส้น, มี DOT ไม่มีการรับประกัน
    3. เมนบอร์ด แบตเตอรี่, Adapter สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ = 6 เดือน
    4. Accessory (DC Wire, USB CABLE , OTG , EARPHONE) = No have Warranty
    5. DVD Loader = 8 เดือน
    6. Car Charger = 3 เดือน
    7. IC amplifier = 8 เดือน
    8. Transistor amplifier = 12 เดือน
    9. Double Din/ Single Din/ TV Case/  กล้อง / Heat sync amp= No have Warranty
    10. อะไหล่ลำโพง= No Warranty
    11. ลำโพง LCD TV = 12 เดือน
    12. เลนส์กล้อง = 12 เดือน
   3. การรับประกันตัวสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายในตัวสินค้าอันเนื่องมาจาก
    1. อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, จลาจล, น้าหกใส่ การใช้งานตัวสินค้าที่ไม่ตรงตามคาแนะนา คู่มือ หรือใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินปกติ จนทาให้แผ่นวงจรไหม้หรือไปทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวสินค้า
    2. การให้บุคคล หรือ บริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทเวิล์คเทค อีเล็คโทรนิค จากัด ทาการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้า
    3. การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้า WORLDTECH/LEXIA ที่นามายังประเทศไทย โดยบริษัท เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิค จากัด และจัดจาหน่ายโดย บริษัท ตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท เท่านั้น
    4. การรับประกันจะมีผลเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยศูนย์บริการ WORLDTECH หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท
    5. ใบรับประกันสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนมือเริ่มต้นการรับประกันใหม่
    6. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการถอด-ติดตั้งออกจากตัวรถหรือส่งสินค้าไป-กลับศูนย์บริการ WORLDTECH ลูกค้าจะเป็นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมถึงความเสียหายและสูญหายระหว่างการขนส่ง