Worldtech เครื่องเสียงรถยนต์ ดอกลำโพงรถยนต์ 6X9 นิ้ว 4 ทาง

Availability: Out of stock

1,299.00 ฿380.00 ฿
ลำโพงขนาด 6 x 9 นิ้ว 4 ทิศทาง การตอบสนองความถี่ (Frequency Response) : 45-20k0Hz ความไวต่อเสียงของลำโพง (Sensitivity) : 90dB/W/M วอยซ์คอยล์ 25mm. รองรับกำลังขับสูงสุด 60 วัตต์ MAX ขนาดของแม่เหล็กขนาด 20 ออนซ์ วอยซ์คอยล์ 25mm.

Quickest Delivery to your Door

Free Delivery to your Footstep

1 year Warranty

Quality Customer Service Everyday