เงื่อนไขการรับประกัน


13 อาจ 2021

ทีวี


ระยะเวลาการรับประกัน

 • 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

 • วันที่ซื้อเป็นไปตามวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก Lazada, Shopee หรือตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ

 • วันที่ซื้อที่จะถูกตรวจสอบกับข้อมูลการสั่งซื้อใน Seller Center หรือ PowerBI สำหรับการตรวจสอบที่จำเป็นต้องใช้หมายเลขคำสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อและชื่อลูกค้า
ขอบเขตการรับประกัน

 • ใช้ได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทย

 • ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Worldtech Electronic Co. Ltd. หรือโดยตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต


การรับประกันครอบคลุมดังนี้

 • ข้อบกพร่องในการผลิต:

  • หน้าจอทีวี

  • แผงวงจร

  • ลำโพงสิ่งที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

 • การสึกหรอตามปกติจากการใช้งานเป็นประจำ

 • อุปกรณ์เสริมเช่น รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ไฟ เสาอากาศ กล่องรับสัญญาณ สายไฟ และสายเคเบิล เป็นต้น

 • ความผิดปกติของจอแสดงผลหรือเสียงที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อพวงอื่นๆ เช่น เสาอากาศเคเบิลทีวีหรือกล่องรับสัญญาณ

 • อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุน้ำหกใส่, ฟ้าผ่า, ไฟเกิน, น้ำท่วม หรือ ไฟไหม้

 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการติดตั้งผิดผลาด หรือขาดการบำรุงรักษา

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือ

 • การใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทำให้แผงวงจรไหม้

 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรของศูนย์บริการ Worldtech

 • ข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือการแก้ไขโปรแกรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องใช้ในบ้าน


ระยะเวลาการรับประกัน

 • 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

 • วันที่ซื้อเป็นไปตามวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก Lazada, Shopee หรือตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ

 • วันที่ซื้อที่จะถูกตรวจสอบกับข้อมูลการสั่งซื้อใน Seller Center หรือแดชบอร์ด PowerBI สำหรับการตรวจสอบที่จำเป็นต้องใช้หมายเลขคำสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อและชื่อลูกค้า


ขอบเขตการรับประกัน

 • ใช้ได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทย

 • ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Worldtech Electronic Co. Ltd. หรือโดยตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต


การรับประกันครอบคลุมดังนี้

 • ข้อบกพร่องจากการผลิตของ:
  • อุปกรณ์หลัก

  • คอมเพรสเซอร์

  • แผงวงจรหลัก

  • คอยล์

  • ชิ้นส่วนอื่น ๆ ภายในเครื่องที่ติดตั้งโดยผู้ผลิต

สิ่งที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

 • การสึกหรอตามปกติจากการใช้งานเป็นประจำ

 • อุปกรณ์เสริมเช่นรีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่, อะแดปเตอร์, ใบมีด, อุปกรณ์พลาสติก, สายไฟและสายเคเบิลเป็นต้น

 • ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอก

 • อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุน้ำหกใส่, ฟ้าผ่า, ไฟเกิน, น้ำท่วม หรือ ไฟไหม้

 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด หรือขาดการบำรุงรักษา

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือ

 • การใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทำให้แผงวงจรไหม้

 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรของศูนย์บริการ Worldtech

 • ข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือการแก้ไขโปรแกรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 • การเกิดสนิมบนชิ้นส่วนและโลหะของตัวเครื่องเนื่องจากน้ำหกใส่

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์


ระยะเวลาการรับประกัน

 • 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

 • วันที่ซื้อเป็นไปตามวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก Lazada, Shopee หรือตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ

 • วันที่ซื้อที่จะถูกตรวจสอบกับข้อมูลการสั่งซื้อใน Seller Center หรือแดชบอร์ด PowerBI สำหรับการตรวจสอบที่จำเป็นต้องใช้หมายเลขคำสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อและชื่อลูกค้า

ขอบเขตการรับประกัน

 • ใช้ได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทย

 • ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Worldtech Electronic Co. Ltd. หรือโดยตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต


สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม

 • ข้อบกพร่องในการผลิตของ:
  • ตัวเครื่อง

  • หน้าจอแสดงผล

  • แผงวงจร

  • ซ็อกเก็ตและพอร์ต

  • ขดลวด

สิ่งที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

 • การสึกหรอตามปกติจากการใช้งานปกติ

 • อุปกรณ์เสริมเช่น รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่, อะแดปเตอร์ไฟ, อุปกรณ์พลาสติก, เลนส์, ปุ่ม, เสาอากาศ,สายไฟ และ สายเคเบิล ฯลฯ

 • อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุน้ำหกใส่, ฟ้าผ่า, ไฟเกิน, น้ำท่วม หรือ ไฟไหม้

 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด หรือขาดการบำรุงรักษา

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือ

 • การใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทำให้แผงวงจรไหม้

 • ความผิดปกติที่เกิดจากการเชื่อมต่อลำโพงแบบขนานเพื่อเพิ่มวัตต์

 • ความผิดปกติที่เกิดจากความต้านทานต่ำกว่าโอห์มที่ระบุไว้ในแอมพลิฟายเออร์หรือคู่มือ

 • ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์

 • ค่าใช้จ่ายในการถอดถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งออกจากรถ

 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรของศูนย์บริการ Worldtech

 • ข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือการแก้ไขโปรแกรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

กล้องวงจรปิด


ระยะเวลาการรับประกัน


 • 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

 • วันที่ซื้อเป็นไปตามวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจาก Lazada, Shopee หรือตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ

 • วันที่ซื้อที่จะถูกตรวจสอบกับข้อมูลการสั่งซื้อใน Seller Center หรือแดชบอร์ด PowerBI สำหรับการตรวจสอบที่จำเป็นต้องใช้หมายเลขคำสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อและชื่อลูกค้า


ขอบเขตการรับประกัน

 • ใช้ได้เฉพาะในราชอาณาจักรไทย

 • ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย Worldtech Electronic Co. Ltd. หรือโดยตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม


 • ข้อบกพร่องในการผลิตของ:


  • ตัวกล้อง

  • หน้าจอแสดงผล

  • แผงวงจร

  • เลนส์

  • ซ็อกเก็ตและพอร์ต


สิ่งที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

 • การสึกหรอตามปกติจากการใช้งานปกติ

 • อุปกรณ์เสริมเช่น รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่, อะแดปเตอร์ไฟ, อุปกรณ์พลาสติก, ปุ่ม, เสาอากาศ, สายไฟและสายเคเบิล ฯลฯ

 • อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุน้ำหกใส่, ฟ้าผ่า, ไฟเกิน, น้ำท่วม หรือ ไฟไหม้

 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด หรือขาดการบำรุงรักษา

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือ

 • การใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทำให้แผงวงจรไหม้

 • ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์

 • ค่าใช้จ่ายในการถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งออกจากสถานที่ที่ลูกค้าได้ทำการติดตั้ง

 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรของ Worldtech Service Center

 • ข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือการแก้ไขโปรแกรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

ตัวเลือกในการขยายเวลาการรับประกัน

 • การขยายระยะเวลาการรับประกันสามารถซื้อเพิ่มได้ภายใน 6 เดือนแรกของวันที่ซื้อจากร้านค้าของ Worldtech หรือเว็บไซต์ Worldtech เท่านั้น


ขั้นตอนในการเคลมการรับประกัน


 • รายละเอียดของศูนย์บริการอยู่ในภาคผนวก A


 • ก่อนส่งสินค้ามายังศูนย์บริการ

    • ลูกค้าเพิ่มเพื่อน Line Official Account @worldtechthailand

    • ลูกค้าส่งหมายเลขคำสั่งซื้อ, วันที่สั่งซื้อ, ชื่อลูกค้า และ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาการรับประกัน

    • หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบจากฝ่ายบริการลูกค้าของ Worldtech ลูกค้าต้องส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอของผลิตภัณฑ์ที่ทำงานผิดปกติ

    • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (CS) จะประเมินอาการของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องในการผลิตหรือไม่

    • หากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องในการผลิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (CS) จะออกแบบฟอร์มการเคลมการรับประกันที่กรอกข้อมูลให้กับลูกค้าผ่านทางแชท LINE

    • ลูกค้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการ Worldtech พร้อมกับแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
  • หลังจากศูนย์ได้รับสินค้า

   • ศูนย์บริการได้รับผลิตภัณฑ์และตรวจสอบผลิตภัณฑ์

   • ศูนย์บริการของส่งต่อไปยังฝ่ายซ่อมบำรุง

   • ฝ่ายซ่อมบำรุงจะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เสียหายหรือต้องการเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม

   • ฝ่ายซ่อมบำรุงจัดหาอะไหล่หากจำเป็น

   • ฝ่ายซ่อมบำรุงซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

   • ศูนย์บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้วให้กับลูกค้า

   • ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมแซมแล้ว
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบในการอ้างสิทธิ์การรับประกัน


  • การรับประกันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากสถานที่ของลูกค้าไปยังศูนย์บริการ Worldtech ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมถึงความเสียหายและการสูญหายระหว่างการขนส่ง

  • การรับประกันไม่ครอบคลุมค่าจัดส่งจากศูนย์บริการ Worldtech ไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมถึงความเสียหายและการสูญหายระหว่างการขนส่ง

  • ในกรณีที่ศูนย์บริการ Worldtech พิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ จากการผลิตลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์และการซื้ออะไหล่เพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเดิม

  • สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนโปรดดูภาคผนวก B ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว


  ภาคผนวก A

 • Line: @worldtechthailand


 • โทรศัพท์: 086-340-1076


 • ที่อยู่: บริษัท เวิลด์เทคอิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคาร


 • โชติธนวัฒน์ 2


  โซน A4 หมู่ 6


  ซอยพูลเจริญ


  ตำบลบางโฉลงอำเภอ


  บางพลี


  สมุทรปราการ - 10540